Sikasil WS-200 600ml

Kleur: Transparant

Sikasil WS-200 600ml

(korte) levertijdverwachte leverdatum dinsdag 25 juni geleverd!

Kleur: Transparant

van 29,20 (adviesprijs) voor 29,20 per stuk ( 35,33 incl. BTW ) 0% korting

Volumeprijzen

20 20x stuks 26,40 p/st 10% korting bestel 20x

  Waarom dit product?

 • UV bestendig
 • Bestand tegen weersinvloeden
 • Duurzaam
 • Alleen geschikt voor professionals
Aantal
 • ...
 • Alleen online beschikbaar
 • Voor 23:59 besteld, dinsdag 25 juni in huis
 • Gratis bezorging vanaf 50,-

  Waarom dit product?

 • UV bestendig
 • Bestand tegen weersinvloeden
 • Duurzaam
 • Alleen geschikt voor professionals

Sikasil WS-200 600ml in Transparant

Bestel de Sikasil WS-200 600ml in Transparant vandaag nog! Vandaag besteld = morgen in huis.

Wil je meer weten over de toepassing en kenmerken van dit product? Lees alles over dit product >


Technische gegevens Sikasil WS-200 600ml

Technische specificaties Sikasil WS-200Sikasil WS-200 600ml in kleur: Transparant - Sika shop

Bekijk hier het technisch datablad van de Sikasil WS-200

BESCHRIJVING
Sikasil® WS-200 is een duurzaam, neutraal (alkoxy)-uithardende siliconen afdichtkit met een uitstekende hechting op een groot aantal verschillende soorten ondergronden. Het is speciaal geschikt als een afdichtkit voor winkelgevels of etalageruiten, glazen wanddelen, en andere toepassingen. Verkrijgbaar in transparant.

TOEPASSINGSGEBIEDEN
Sikasil® WS-200 kan worden gebruikt voor weerbestendige afdichtingstoepassingen op plaatsen waar duurzaamheid onder zware omstandigheden vereist is. Het product is in het bijzonder geschikt als afdichting voor winkelgevels, glazen wanddelen en andere toepassingen. Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer testen uit met de gangbare ondergronden en onder plaatselijke omstandigheden om hechting en materiaal compatibiliteit te waarborgen.

UITHARDINGSMECHANISME
Sikasil® WS-200 hardt uit door reactie met vocht uit de atmosfeer. Bij lage temperaturen is de hoeveelheid water in de lucht kleiner en verloopt de uitharding enigszins trager (zie schema 1). De doorhardingssnelheid hangt hoofdzakelijk af van de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Verhitting boven 50 °C om de doorharding te versnellen wordt afgeraden, dit kan leiden tot de vorming van luchtbellen.

VERWERKINGSMETHODE
Ondergrondvoorbehandeling Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie en stof zijn. Oppervlaktevoorbehandeling hangt af van de specifieke aard van het substraat en is cruciaal voor een langdurige hechting.

TOEPASSING
De optimale temperatuur voor substraat en afdichtkit ligt tussen 15 °C en 25 °C. Breng Sikasil® WS-200 aan met een hand, lucht of elektrisch aangedreven zuiger-lijmpistool of met pompapparatuur. Neem voor informatie over het selecteren en installeren van een geschikt pompsysteem contact op met Technical Service van Sika Nederland BV. De voegen moeten de juiste afmeting hebben. Voor een optimaal resultaat dient de voegbreedte gebaseerd te zijn op de bewegingsopname van de in de praktijk te verwachten beweging. De minimale voegdiepte is 6 mm en de verhouding breedte: diepte van minimaal 2:1 en maximaal 4:1 moet worden aangehouden. Vermijd voegen met een diepte van meer dan 15 mm. Als rugvulling raden wij het gebruik aan van een met afdichtkit compatibele schuimvulling met gesloten cel, bijvoorbeeld hoog veerkrachtige polyethyleen schuimvulling. Wanneer de voegen te ondiep zijn om op de bodem vulmateriaal aan te brengen, adviseren wij om poly-ethyleentape te gebruiken. Dit werkt als een onthechtingsfolie (hechtingsbreker) en zorgt ervoor dat de voeg kan werken en de siliconen vrij kunnen bewegen.

Bewerking en afgladden
Bewerking en afgladden moeten worden uitgevoerd binnen de huid-vormingstijd van de afdichtkit. Druk bij het afgladden van de vers aangebrachte Sikasil® WS-200 de lijm op de voegranden aan, zodat het hechtoppervlak goed benat wordt. Gebruik geen afgladmiddel.

Verwijderen
Niet-uitgeharde Sikasil® WS-200 kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd. Handen en onbedekte huid onmiddellijk reinigen met Sika® Cleaner-350H tissues of een geschikte industriële handreiniger en water. Gebruik geen oplosmiddelen op de huid!

Overschilderen Verwerkingslimieten
De meeste SikaSil® WS, SG, IG en WT siliconen geproduceerd door Sika zijn compatibel met elkaar. Neem voor specifieke informatie over de compatibiliteit tussen verscheidene Sikasil® producten, contact op met Technical Service Sika Nederland BV. Om materiaal beïnvloeding met Sikasil® WS-200 uit te sluiten, dienen materialen zoals pakkingen, tapes, stelblokjes, kitten, etc., met direct of indirect contact door Sika vooraf te zijn goedgekeurd. Bij gebruik van twee of meer verschillende reactieve afdichtkitten moet de eerste volledig zijn uitgehard voordat de volgende wordt aangebracht. Bovengenoemde Sikasil® afdichtkitten en lijmen mogen alleen gebruikt worden voor structurele beglazing of ruitverlijming, na een gedetailleerde inspectie en schriftelijke toestemming voor de corresponderende projectgegevens. Gebruik geen Sikasil® WS-200 op PMMA en PC delen, vanwege mogelijk optredende spanningscorrosie.

AANVULLENDE INFORMATIE
De informatie in dit document is alleen een algemene richtlijn. Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Nederland B.V.. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar: ▪ Veiligheidsinformatiebladen ▪ General Guideline Sikasil® Weather Sealants.

BASIS PRODUCTWAARDEN
Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Reviews voor: Sikasil WS-200 600ml

Er zijn nog geen reviews geschreven voor Sikasil WS-200 600ml. Schrijf als eerste een review!