Sika Aktivator 100 1000ml

Verbetert hechtverbetering bij het lijmen op glas

(korte) levertijdverwachte leverdatum woensdag 4 oktober geleverd!

van 43,00 (adviesprijs) voor 33,20 per stuk ( 40,17 incl. BTW ) 23% korting

  Waarom dit product?

 • Speciaal voor glas
 • Verbetert hechtbaarheid van kit
 • Makkelijk in gebruik
Aantal
 • ...
 • Alleen online beschikbaar
 • Voor 23:59 besteld, woensdag 4 oktober in huis
 • Gratis bezorging vanaf 50,-

  Waarom dit product?

 • Speciaal voor glas
 • Verbetert hechtbaarheid van kit
 • Makkelijk in gebruik

Sika Aktivator 100

Sika Aktivator-100 (voorheen Sika Aktivator) is een hechtverbeteraar voor verscheidene ondergronden. Sika Aktivator-100 is een reinigingsmiddel en hechtverbeteraar, speciaal ontwikkeld voor de voorbehandeling van hechtvlakken bij de directe verlijming van glas met verschillende Sika polyurethaan-lijmen. Sika Aktivator-100 wordt geproduceerd volgens het kwaliteitsborgingssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem ISO 14001 en wordt ook duurzaam geproduceerd in het kader van ‘responsible care’.Sika Aktivator 100 1000ml - Verwerkingsmaterialen: Cleaner - Sika shop

Wanneer gebruik je de Aktivator 100?

- Sika Aktivator-100 wordt gebruikt voor de reiniging van glas en de hechtverbetering bij het lijmen op glas, op glas met een keramische rand, op afgesneden polyurethaan-lijmrupsen, op ruiten met PUR-coating en op lakken.
- Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.
- Voer vooraf altijd testen uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

Technische gegevens Sika Aktivator 100 1000ml

Technische productgegevens:
- Chemische basis: Oplosmiddelenhoudende hechtverbeteraar
- Kleur (CSQP1) 001-1): Kleurloos tot licht geelachtig
- Soortelijke massa (CSQP 006-3 / ISO 2811-1): Circa 0,7 kg/liter
- Viscositeit 2) (CSQP 029-3 / ISO 3219): Circa 2 mPas
- Vlampunt (CSQP 007-1 / ISO 13736): -4°C
- Verwerkingstemperatuur: 5°C - 40°C
- Aanbrengen: Opbrengen en afvegen met een pluisvrije papieren tissue (wipe on/wipe off)
- Verbruik: Ca. 30-60 ml/m2
- Droogtijd 2/3) ≥15°C: 10 minuten
- Droogtijd 2/3) <15°C: 30 minuten
- Droogtijd 2/3) maximaal: 2 uur
- Opslag: Afgesloten, op koele en droge plaats; ≤ 25°C
- Houdbaarheid: 12 maanden

1) CSQP = Corporate Sika Quality Procedure
2) 23°C / 50% rel. luchtv.
3) In bijzondere toepassingen kunnen temperatuur en droogtijd afwijken

Aanbrengmethode:
- Bevochtig een schone pluisvrije goed absorberende papieren tissue met Sika® Aktivator-100 en veeg de hechtvlakken hiermee schoon.
- Breng Sika® Aktivator-100 spaarzaam en slechts eenmaal aan.
- Veeg direct na aanbrengen overtollig middel af met een schone, droge doek of een papieren tissue.
- Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.
- De ideale temperatuur voor verwerking en oppervlak ligt tussen 15°C en 25°C.
- Langdurige blootstelling aan luchtvochtigheid maakt Sika® Aktivator-100 ongeschikt voor verwerking.
- Een eenmaal geopend blik moet binnen een maand worden opgebruikt.
- Na deze tijd, of als het product ondoorschijnend is geworden in plaats van helder, Sika® Aktivator-100 niet meer gebruiken.

Belangrijke opmerking:
- Sika® Aktivator-100 bevat oplosmiddelen die de afwerking van het oppervlak van sommige net aan-gebrachte laklagen dof kunnen maken.
- Daarom moeten vooraf tests worden uitgevoerd.
- Nooit aanbrengen op poreuze ondergronden.
- Sika® Aktivator-100 kan mogelijk niet volledig opdrogen indien het toch op poreuze oppervlakken wordt gebruikt en dan belemmert het een goede uitharding van de lijm of de afdichtkit.
- Waar nodig de aan-grenzende poreuze oppervlakken afdekken.
- Sika® Aktivator-100 die enigszins ondoorzichtig zijn geworden in plaats van helder, niet meer gebruiken.
- Sika® Aktivator-100 dient gebruikt te worden tot één maand na opening van de verpakking.
- Blootstelling voor langere tijd aan vocht uit de atmosfeer zorgt ervoor dat Sika® Aktivator-100 haar eigenschappen verliest.
- Sika® Aktivator-100 mag niet worden gebruikt voor het verwijderen of afgladden van niet uitgeharde Sikaflex® polyurethaanproducten.

Aanvullende informatie:
Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:
- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika voorbehandelingstabel

Basiswaarden:
- Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests.
- In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie:
- Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen:
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sikaproducten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.Sika Aktivator 100 1000ml - Verwerkingsmaterialen: Cleaner - Sika shop

Reviews voor: Sika Aktivator 100 1000ml

Er zijn nog geen reviews geschreven voor Sika Aktivator 100 1000ml. Schrijf als eerste een review!